République Tunisienne
République Tunisienne
Ministère du Transport
Vous êtes ici : OACA » Professionnals Access » Aeronautical Information Service » NOTAM » TUNIS FIR-UIR (EN)
TUNIS FIR-UIR (EN)

A1312/23 NOTAMN

FROM 2310020500 TIL 2312301100
TEXT

DLY 0500-2300 EXC SAT AND SUN

OCT 07 14 21 28 0500-1100

NOV 04 11 18 25 0500-1100

DEC 02 09 16 23 30 0500-1100

FRNG WILL TAKE PLACE:

3342N 00901E 3344N 00901E

3342N 00902E 3344N 00902E

3342N 00901E

DANGER ALT:GND 2625FT MSL


A1311/23 NOTAMN

FROM 2310020500 TIL 2312301100
TEXT

DLY 0500-2300 EXC SAT AND SUN

OCT 07 14 21 28 0500-1100

NOV 04 11 18 25 0500-1100

DEC 02 09 16 23 30 0500-1100

FRNG WILL TAKE PLACE:

314434N 0100029E 314434N 0100126E

314507N 0100029E 314507N 0100134E

314434N 0100029E

DANGER ALT: GND 2297FT MSL


A1310/23 NOTAMN

FROM 2310020500 TIL 2312301100
TEXT

DLY 0500-2300 EXC SAT AND SUN

OCT 07 14 21 28 0500-1100

NOV 04 11 18 25 0500-1100

DEC 02 09 16 23 30 0500-1100

FRNG WILL TAKE PLACE:

314306N 0100735E

314320N 0100732E

314304N 0100752E

314306N 0100754E

314306N 0100735E

DANGER ALT: GND 2133FT MSL


A1309/23 NOTAMN

FROM 2310020500 TIL 2312301100
TEXT

DLY 0500-2300 EXC SAT AND SUN

OCT 07 14 21 28 0500-1100

NOV 04 11 18 25 0500-1100

DEC 02 09 16 23 30 0500-1100

FRNG WILL TAKE PLACE :

354530N 0095800E

354430N 0095800E

354530N 0095930E

354430N 0095930E

354530N 0095800E

DANGER ALT: GND 1313FT MSL


A1308/23 NOTAMN

FROM 2310020500 TIL 2312301100
TEXT

DLY 0500-2300 EXC SAT AND SUN

OCT 07 14 21 28 0500-1100

NOV 04 11 18 25 0500-1100

DEC 02 09 16 23 30 0500-1100

FRNG WILL TAKE PLACE:

324955N 0110603E

325009N 0110555E

324951N 0110614E

325011N 0110610E

324955N 0110603E

DANGER ALT: GND 1477FT MSL


A1307/23 NOTAMN

FROM 2310020500 TIL 2312301100
TEXT

DLY 0500-2300 EXC SAT AND SUN

OCT 07 14 21 28 0500-1100

NOV 04 11 18 25 0500-1100

DEC 02 09 16 23 30 0500-1100

FRNG WILL TAKE PLACE:

325657N 0102659E

325657N 0102719E

325624N 0102703E

325656N 0102723E

325657N 0102659E

DANGER ALT: GND 1641FT MSL


A1302/23 NOTAMN

FROM 2310020500 TIL 2312301100
TEXT

DLY 0500-2300 EXC SAT AND SUN

OCT 07 14 21 28 0500-1100

NOV 04 11 18 25 0500-1100

DEC 02 09 16 23 30 0500-1100

FRNG WILL TAKE PLACE:

332625N 0090001E 332612N 0090009E

332638N 0090028E 332625N 0090035E

332625N 0090001E

DANGER ALT:GND 985FT MSL


A1300/23 NOTAMN

FROM 2310020500 TIL 2312301100
TEXT

DLY 0500-2300 EXC SAT AND SUN

OCT 07 14 21 28 0500-1100

NOV 04 11 18 25 0500-1100

DEC 02 09 16 23 30 0500-1100

FRNG WILL TAKE PLACE:

332055N 0074720E

332055N 0074700E

332022N 0074720E

332022N 0074656E

332055N 0074720E

DANGER ALT: GND 1313FT MSL


A1293/23 NOTAMN

FROM 2310020500 TIL 2312301100
TEXT

MON-FRI 0500-2300

SAT 0500-1100

FRNG WILL TAKE PLACE:

322500N 0091814E 322457N 0091837E

322516N 0091815E 322519N 0091838E

322500N 0091814E

F) GND G) 2133FT MSL


A1292/23 NOTAMN

FROM 2310020500 TIL 2312301100
TEXT

MON-FRI 0500-2300

SAT 0500-1100

FRNG WILL TAKE PLACE:

301529N 0093317E 301737N 0093351E

301535N 0093328E 301737N 0093332E

301529N 0093317E

F) GND G) 1985FT MSL
  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]  [7]   [8]